CIRCULAR 70. Ús de la mascareta al centre. Uso de la mascarilla en el centro.

Benvolgudes famílies.


A partir de demà deixa de ser obligatori fer ús de la mascareta als espais exteriors, la qual cosa es farà extensiva als patis i espais exteriors dels centres educatius.


Seguint també el criteri aprovat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, es recomana l’ús de mascaretes quan es produeixin aglomeracions, com pot passar a l’entrada i sortida dels centres educatius. Es demana als adults acompanyants que respectin sempre la distància de seguretat i evitar formar aglomeracions a les portes d’accés al centre.


És important indicar que


-Els alumnes podran llevar-se la mascareta al pati i a les activitats que és realitzin a l’exterior.


-Han de dur una bosseta, ronyonera o portamascaretes pel pati amb el seu nom on poder guardar la mascareta.


-La mascareta continua sent obligatòria als espais interiors ( totes les activitats lectives i complementaries com escoleta matinera, menjador, extraescolars…).


-És necessari que els alumnes portin a la motxilla més d’una mascareta de recanvi, ja que el fet de posar-se i llevar-se la mascareta en diferents moments del dia pot ocasionar pèrdues o que es puguin trencar amb més facilitat.


-Es manté la mascareta FPP2 per l’assignatura de cor.


-S’HAN DE MANTENIR ELS GRUPS BOMBOLLA EN TOT MOMENT.

Tots junts educam! Gràcies per fer del nostre centre un lloc segur!

Gràcies .Direcció centre.

Apreciadas familias.


A partir de mañana deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios exteriores, lo que se hace extensivo a los patios y espacios exteriores de los centros educativos.


Siguiendo también el criterio aprobado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se recomienda el uso de mascarillas cuando se produzcan aglomeraciones, como puede ocurrir en la entrada y salida de los centros educativos. Se ruega a los adultos acompañantes que siempre respeten la distancia de seguridad y eviten formar aglomeraciones en las puertas de acceso al centro.


Es importante indicar que


-Los alumnos podrán quitarse la mascarilla en el patio y en las actividades que se realicen en el exterior.


-Tienen que traer una bolsita, riñonera o portamascarillas para el patio, con su nombre, donde poder guardar la mascarilla.


-La mascarilla sigue siendo obligatoria en los espacios interiores (todas las actividades lectivas y complementarias como escoleta madrugadora, comedor, extraescolares…).


-Es necesario que los alumnos traigan en la mochila más de una mascarilla de repuesto, ya que el hecho de ponerse y quitarse la mascarilla en diferentes momentos del día puede ocasionar pérdidas o que se puedan romper con mayor facilidad.


-Se mantiene la mascarilla FPP2 por la asignatura de coro.


-SE MANTIENEN LOS GRUPOS BURBUJA EN TODO MOMENTO.

¡Todos educamos!

Gracias. Direccion centro