Circular 35.Convocatòria reunió dietista empresa menjador escolar.Reunión dietista empresa comedor escolar.

Reunió Famílies Menjador curs 2021/22

El divendres dia 1 d’octubre, de 16 a 17 hores, es convoca via MEET a les families usuàries del menjador a una reunió amb la Sra. Maria Colomer, Dietista de l’empresa del menjador Can Arabí

Per participar s’ha d’omplir el qüestionari adjunt.

Gràcies. Direcció centre

Reunión Familias Comedor curso 2021/22

El viernes dia 1 de octubre, de 16 a 17 horas, se convoca via MEET a las familias usuarias del comedor a una reunión con la Sra Maria colomer, Dietista de la empresa Can Arabí.

Para participar se tiene que cumplimentar el cuestionario adjunto.

Gracias. Dirección centro.

CUESTIONARI/CUESTIONARIO

https://forms.gle/n1pQcwK924qRgwq39