24a Circular. Pla d’autoprotecció: simulacre d’evacuació. Plan de autoprotección: Simulacro de evacuación.

 

 

 

Benvolgudes famílies

Els informam que atesa la situació actual i la necessitat d’estar preparats per situacions d’emergència sobrevingudes, es fa necessari continuar realitzant simulacres, encara que s’han d’adaptar a la nova situació COVID.

Donades les característiques del centre els tutors/es i especialistes,estan fent  una tasca imprescindible explicant  i recordant als alumnes què és un simulacre,  els simulacres dels cursos anteriors, quina és la resposta i actuació tenint especial atenció als alumnes nouvinguts i alumnes d’infantil.

Aquest curs no se sortirà del centre, ni comptarem amb la col.laboració de la Policia Local i Bombers de Palma.

Una salutació. La direcció del centre.

 

Apreciadas  familias 
Les informamos que dada la situación actual y la necesidad de estar preparados para situaciones de emergencia sobrevenidas, se hace necesario continuar realizando simulacros, aunque deben adaptarse a la nueva situación COVID.

Dadas las características del centro los tutores / as y especialistas, están haciendo una tarea imprescindible explicando y recordando a los alumnos qué es un simulacro, los simulacros de los cursos anteriores, cuál es la respuesta y actuación teniendo especial atención y cuidado con los alumnos recién llegados y los alumnos de infantil.
Este curso no se saldrá del centro, ni contaremos con la colaboración de la Policía Local ni de los Bomberos de Palma.

Un cordial saludo. La dirección del centro.