Circular 71.MENJADOR ESCOLAR. Menús especials.Menús especiales.

Estimades famílies, per donar compliment a la normativa Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 16 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les instruccions i mesures relatives a les cafeteries dels instituts d’educació secundària, al servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i al funcionament del programa de les escoles matineres per al curs escolar 2021-2022 (BOIB Núm. 98 de 22 de juliol de 2021)_BOIB_nº 98 de 22 de juliol.

Es recorda que a la circular de principi de curs se’ls va indicar que:

1-El menú escolar ha de ser únic per a tots els comensals.

2- L’empresa que gestioni el menjador ha d’elaborar un menú especial per als usuaris que hagin de seguir una dieta especial per causes mèdiques (diabetis, al·lèrgia a diferents aliments, intolerància al gluten, etc.) acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial.

3-En el cas de necessitar, puntualment, una dieta de règim, s’ha d’avidar al servei del menjador a primera hora del dia.

4-Els alumnes usuaris del servei han de menjar i mastegar tot tipus d’aliment (pastanaga, blat de moro, llegums…).

S’INFORMA QUE

A partir del mes de març l’empresa només elaborarà els menús especials dels alumnes que hagin presentat el certificat mèdic oficial (no un informe mèdic).

Moltes gràcies. Direcció centre

Apreciadas familias, para dar cumplimiento a la normativa Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 16 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les instruccions i mesures relatives a les cafeteries dels instituts d’educació secundària, al servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i al funcionament del programa de les escoles matineres per al curs escolar 2021-2022 (BOIB Núm. 98 de 22 de juliol de 2021)_BOIB_nº 98 de 22 de juliol.

En la circular de principio de curso se les indicó que:

1-El menú escolar debe ser único para todos los comensales.

2- La empresa que gestione el comedor debe elaborar un menú especial para los usuarios que tengan que seguir una dieta especial por causas médicas (diabetes, alergia a diferentes alimentos, intolerancia al gluten, etc.) acreditadas mediante un certificado médico oficial.

3-En caso de necesitar, puntualmente, una dieta de régimen, se debe avisar al servicio del comedor a primera hora del día.

4-Los alumnos usuarios del servicio deben comer y masticar todo tipo de alimento (zanahoria, maíz, legumbres…).

SE INFORMA QUE

A partir de marzo la empresa sólo elaborará los menús especiales de los alumnos que hayan presentado el certificado médico oficial (no un informe médico).

Muchas gracias. Dirección centro