32 circular Fons de llibres del centre. Fondo de libros del centro.

 

 

Es prega a les families que encara no han abonat  la quota del Fons de Llibres i recursos didàctics corresponent al  curs 2020/2021 que facin l’abonament el mes aviat possible. Gràcies. Equip directiu.

 

 

Se ruega a las familias que todavía no han abonado la cuota del Fondo de Libros y recursos didácticos del centro correspondiente al  curso 2020/2021  que realicen al abono con la mayor brevedad posible. Gracias. Equipo directivo.