Circular 127 Emmagatzament, afinació,manteniment d’instruments i taquilles curs 2023/24.

Benvolgudes famílies, 

Aprovat pel Consell escolar del centre,  els alumnes, de 1r a 6è de primària,que cursen els ensenyaments de música han de col·laborar amb una quota anual de 20 euros en concepte de :

  • Emmagatzematge d’instruments (especialitats de violoncels i contrabaixos).
  • Afinació/manteniment de l’instrumental del centre que utilitza l’alumnat (especialitats de Piano i Percussió)
  • Lloguer i manteniment de taquilles ( especialitats de violí, viola, clarinet, flauta, trompa, saxo, trombó de varas), posteriorment el  tutor/a d’instrument s’assignarà a l’alumne la taquilla amb el corresponent candau. 

Abans del 30 de juny de 2023 s’ha de fer el pagament de l’aportació anual per al curs 2023/24.

Amb l’aprovació del Consell Escolar del centre el sistema de pagament pel curs 23/24  és amb  un codi de barres  per cada curs. L’objectiu és facilitar a les famílies fer l’aportació en qualsevol moment per caixer automàtic, mòbil o ordinador sense tenir que abonar cap comissió . El sistema es similar a l’abonament de qualsevol impost o rebut. No es pot abonar en finestreta.

Es manté la possibilitat de transferència bancària amb dades de l’alumne i curs.

Una salutació. Equip directiu.