Circular 74. Menjador escolar valoració del servei 23/24. Comedor escolar valoración del servicio 23/24.

Benvolgudes famílies

Como cada curs demanam la seva col·laboració omplint aquest qüestionari de valoració del menjador escolar .

Per poder donar una resposta individual als seus suggeriments i aclarir qualsevol circumstància per part del Consell

Escolar es imprescindible el nom i curs de l’alumne. 

Els resultats dels qüestionaris es poden consultar a la Memòria anual del centre (GESTIB).

Gràcies. Direcció

Apreciadas familias.

Como cada curso les pedimos colaboración cumplimentando  este cuestionario de valoración del comedor escolar .

Para dar una respuesta individual a sus sugerencias y aclarar cualquier circunstancia por parte del Consejo Escolar es necesario indicar el nombre y curso del alumno.

Los resultados de los cuestionarios se pueden consultar en la Memoria anual del centro (GESTIB).

QÜESTIONARI/CUESTIONARIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX3PMB_mls33BmQimE4ciStb7SHdxFAECjFSXCRIwRIWmmSA/viewform?usp=sf_link