Circular 11 Agenda escolar.

Benvingudes famílies

Amb l’objectiu de facilitar que tots els alumnes de primària i EEM comencin el primer dia de classe amb l‘agenda escolar del centre CEIPIEEM Son Serra correctament emplenada i signada pels progenitors aquest curs s’entregaran abans del dia 12 de setembre.

L’AFA col·labora amb les famílies, el centre i farà l’entrega de les agendes els dies que vostès venguin a l’escola per participar en les reunions de la setmana vinent ( veure calendari plana web).

En el cas de no poder assistir s’indicarà el dia i hora, abans de l’inici del curs, per poder recollir-les personalment a l’AFA.

Recordin llegir la Circular 7 Reunions inici de curs. Reuniones de inicio de curso.

Una salutació. Direcció.

Apreciadas familias

Con el objetivo de facilitar que todos los alumnos de primaria y EEM empiecen el primer día de clase con la agenda escolar del centro CEIPIEEM Son Serra correctamente cumplimentada y firmada por los progenitores este curso se entregarán antes del día 12 de septiembre.

El AFA colabora con las familias, el centro y hará la entrega de las agendas los días que ustedes asistan al colegio para participar en las reuniones de familias ( consultar calendario de la página web).

En el caso de no poder asistir se indicará el día y hora , antes del día 12, para poder recogerlas personalmente en el AFA.

Recuerden leer la circular 7 Reuniones inicio del curso.

Un saludo. Dirección