Circular 40. Consell Escolar. Consejo Escolar.

Benvolgudes famílies

Per donar compliment al calendari establert a les Instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de setembre de 2021 per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats s’informa que el proper dia 5 d’octubre a les 11 hores es procedirà a efectuar el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral entre tots els components del cens i es convocarà la reunió de constitució de la Junta Electoral.

Una salutació. Direcció.

Apreciadas familias

Para dar cumplimiento al calendario establecido en las Instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de setembre de 2021 per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats

Se informa que el próximo dia 5 de octubre a las 11 horas se procederá a efectuar el sorteo público de los miembros titulares y suplentes de la Junta Electoral entre todos los componentes del censo y se convocará la reunión de constitución de la Junta Electoral.

Un saludo. Dirección