Escoles UNESCO “Futurs de l’Educació.La nova normalitat”. Escuelas UNESCO ” Futuros de la Educación. La nueva normalidad”

Benvolgudes families

Com a centre membre de la Xarxa d’Ecoles UNESCO compartim amb vostès la iniciativa “Els futurs de l’Educació”, videos i enllaços a la nostra plana WEB.

La UNESCO ens proposa com a societat que pensem com la COVID-19 ens ha fet reavaluar el que solíem pensar com a ‘normal’. De fet, per als professors, els estudiants i tota la humanitat, aquesta és una oportunitat important per comprendre que allò que hem considerat “normal” no és inevitable, sinó més aviat una elecció: el resultat de les nostres decisions. Què vol dir aquesta possibilitat per als futurs de l’educació?

Una salutació. Direcció centre

Apreciadas familias

Como centro miembro de la Red de Escuelas UNESCO compartimos con ustedes la iniciativa “Los futuros de la educación”, videos y enlaces en nuestra página web.

La UNESCO nos propone como sociedad que pensemos en cómo COVID-19 nos ha hecho reevaluar lo que solíamos pensar como ‘normal’. De hecho, para los profesores, los estudiantes y toda la humanidad, esta es una oportunidad importante para comprender que lo que hemos considerado “normal” no es inevitable, sino más bien una elección: el resultado de nuestras decisiones. ¿Qué significa esta posibilidad para los futuros de la educación?

Un saludo. Dirección centro.