Circular 86. Provés d´accés al Conservatori.

Es recorda a les famílies dels alumnes de sisé de primària que cursen els ensenyaments elementals de música que demà dia 13 d’abril finalitza el termini per la inscripció a les provés d’accés als ensenyaments superior.

Una salutació. Equip directiu.