CIRCULAR 93. Reunió El pas de segon a tercer de primària. Reunion El paso de segundo a tercero de primaria.

Benvolgudes families

Recordin que per dilluns dia 24 d’abril de 16 a 17 hrs, al calendar de la plana web està convocada la reunió presencial

El pas de segon a tercer de primària (LOMLOE i ensenyaments elementals de música).

A la reunió no pot assistir l’alumnat.

Una salutació. Direcció centre

Apreciadas familias

Recuerden que el lunes 24 de abril de 16 a 17 horas, en el calendario de la página web está convocada la reunión presencial

El paso de segundo a tercero de primaria (LOMLOE y enseñanzas elementales de música).

A las reuniones con familias no asisten los/as alumnos/as.

Un saludo. Dirección centro.