Circular 73.Calendari escolar. Calendario escolar.

 Benvolgudes famílies

Publicat al BOIB ( Núm. 57, 30 d’abril de 2024) la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2024-2025 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Gràcies. Direcció

Apreciadas familias

Publicado en el BOIB (Núm. 57, 30 abril de 2024) el calendario escolar del curso 2024-25.

Gracias. Dirección