Circular 74 “Plan Corresponsables”. Escoleta Matinera.

Benvolgudes famílies

S’informa que

El Consell de Ministres de dia 9 de març de 2021 va aprovar el “Plan Corresponsables”, destinat al finançament de projectes per al desenvolupament d’actuacions i/o prestacions orientades a facilitar la conciliació de les famílies amb filles o fills menors de 14 anys.

Les actuacions a desenvolupar per a la implementació de l’esmentat pla, s’incardinen dins el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024.

Dins el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears es posa en marxa una actuació per al finançament parcial del cost de l’escola matinera en centres educatius públics per tal d’afavorir la conciliació de les famílies.

Per aquest motiu la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa gestiona aquestes subvencions d’escola matinera que tenen com a efecte la reducció de l’aportació que fan les families usuaries de l’escola matinera .

Es recorda que les places del servei d’Escoleta Matinera són limitades i s’hi han de sol·licitar a secretaria amb l’imprès del centre.

Una salutació. Direcció del centre.

Apreciadas familias
Se informa que 
El Consejo de Ministros de día 9 de marzo de 2021 aprobó el "Plan Corresponsables", destinado a la financiación de proyectos para el desarrollo de actuaciones y/o prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas o hijos menores de 14 años .

Las actuaciones a desarrollar para la implementación de dicho plan, se incardinan dentro del Plan de Conciliación y Corresponsabilidad de las Islas Baleares 2021-2024.

Dentro del Plan de Conciliación y Corresponsabilidad de las Islas Baleares se pone en marcha una actuación para la financiación parcial del coste de la escuela madrugadora en centros educativos públicos para favorecer la conciliación de las familias.

Por este motivo la Dirección General de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa gestiona estas subvenciones que tendrán como efecto la reducción de la aportación que hacen las familias al pago de la  Escoleta Matinera.
Se recuerda que las plazas del servicio de Escoleta Matinera son limitadas y deben solicitarse en la secretaria con el impreso del centro. Gracias.

Un saludo.Dirección