Circular 21 Documentació usuaris amb plaça reservada al servei d’escoleta i/o club del cole . Documentación usuarios con reserva de plaza.

Benvolgudes famílies

El dilluns dia 13 els alumnes amb plaça reservada als serveis d’escoleta i club del cole han d’entregar al centre els següents documents que s’adjunten. És imprescindible per poder fer ús dels serveis.

Full d’autoritzacions menjador i extraescolars signat pels dos progenitors o el/la progenitor/a en cas de familia monoparental

Full de l’empresa Dric/Drac signat pels dos progenitors o el/la progenitor/a en cas de familia monoparental

Full ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS I CONSENTIMENT DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS I O MATINERA signat pels dos progenitors o el/la progenitor/a en cas de familia monoparental

Full domiciliació s’entregarà als usuaris el primer dia de servei.

Es recorda que es necessari tenir abonades les quotes dels serveis del curs 2020/2021 i l’agenda escolar.

Gràcies. Direcció

Apreciadas familias

El lunes día 13, los alumnos con plaza reservada en la Escoleta y Es Club deben entregar en el centro los siguientes documentos que se adjuntan. Es imprescindible para poder hacer uso de los servicios.

Documento de autorizaciones comedor y extraescolares firmada por ambos progenitores o progenitor/a en caso de familia monoparental.

Documento de confirmación de la empresa Dric-Drac

Documento Aceptación de condiciones y consentimiento de participación en actividades extraescolares y/o Escoleta.

El documento de domiciliación bancaria: se entregará a los usuarios el primer dia de servicio

Se recuerda que es necesario tener abonadas las cuotas de los servicios del curso 2020/2021 y la Agenda Escolar.

Gracias. Dirección

IES Sa Cova