Circular 114. Curs 2023/24 .Reunions d’ inici de curs. Reuniones de inicio de curso.

Benvolgudes famílies

A la plana web ja estan convocades les reunions presencials d’inici de curs amb els tutors/es. Clicant damunt  l’apartat

calendari ( seleccionar mes de setembre ) trobaran les diferents convocatòries, els dies i l’ horari.

Cal recordar que

La seva assistència és necessaria .

A les reunions s’informarà dels aspectes generals de cada aula i del curs

En cas que els hi demanin a la feina, el centre pot fer un certificat d’assistència.

Els alumnes no poden assistir a les reunions ni poden romandre a l’escola durant les reunions ( incloent l’entrada,

passadissos i patis). Gràcies

Una salutació. CEIPIEEM Son Serra

Apreciadas familias

En la página web ya están convocadas las reuniones presenciales de principio de curso con los tutores/as de cada

aula. Clicando sobre el apartado calendari ( seleccionando el mes de septiembre), encontraran las diferentes

convocatorias, los días y el horario.

Recuerden que

Su asistencia es necesaria.

En las reuniones se informará de los aspectos generales de cada aula y del curso.

En el caso de requerir, laboralmente, justificar la asistencia a la reunión el centro puede expedir un certificado.

Los alumnos no pueden asistir a las reuniones ni pueden permanecer en el colegio durante las reuniones (

incluyendo la entrada, los pasillos y los patios). Gracias

Un saludo. CEIPIEEM Son Serra