Objectiu de centre curs 2021/2022

La màquina del temps escalfa motors a la nostra escola? Cap on ens durà? Al passat? Al futur? Tenim un curs per esbrinar-lo. Ens acompanyeu? Endavant passatgers! CEIPIEEM Son Serra.

La máquina del tiempo calienta motores en nuestro colegio. ¿Dónde nos llevará?. ¿Al pasado? .¿Al futuro?. Tenemos un curso para averiguarlo. ¿Nos acompañais?. Adelante pasajeros! CEIPIEEM Son Serra.