Circular 69 Informació: Procediment Taxa per l’expedició del Titol Acadèmic EEM.

Benvolgudes famílies,
Al document adjunt trobaran la informació per poder fer el
pagament de la TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE TÍTOL ACADÈMIC.

Una vegada efectuat  el pagament  s’ha d’entregar el justificant  original a secretaria. Recordin que han de sol.licitar cita per telèfon.

El centre no fa fotocopies.

Una salutació. Direcció

Apreciadas familias,
En el documento adjunto encontraran la información para poder
realizar el pago de la TASA POR EXPEDICIÓN DE TÍTULO ACADÉMICO.

Una vez efectuado el pago se debe entregar el justificante original en la secretaria. Recuerden solicitar cita por teléfono.

El centro no hace fotocopias.

Un saludo. Dirección