Circular 46 Reunió amb la dietista de l’empresa Comensals. Reunión con la dietista de la empresa Comensals.

Benvolgudes families.

Moltes gràcies per la seva presència i aportacions a la reunió d’ahir amb la Sra Neus Goyeneche ( dietista de l’empresa). S’adjunten els següents documents

DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE LA ALIMENTACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (I i II)
Decret 39/2019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.

Una salutació. Direcció

Apreciadas familias

Agradecer su presencia y aportaciones en la reunión de ayer con la Sra Neus Goyeneche ( dietista de la empresa) Se adjuntan los siguientes documentos .

Un saludo. Dirección centro.