Circular 73. Roba oblidada. Ropa olvidada.


Benvolgudes famílies


El dijous dia 24 de febrer, amb la col·laboració de l’AFA, és podrà recollir la roba oblidada/perduda per l’alumnat a l’entrada de l’AFA , porta petita del carrer Maribel.

Horari  de 9 a 9’45hrs.
S’ha de respectar l’horari, les mesures de seguretat i la distancia interpersonal.

L‘entrada serà per torn de 10 persones.

Recordin que la roba ha de dur el nom i llinatges del propietari .
Una salutació. Direcció del centre.

Apreciadas familias

El jueves día 24 de febrero, con la colaboración del  AFA, se podrá recoger la ropa olvidada/perdida por el alumnado en la entrada del AFA, puerta pequeña de la calle Maribel.

Horario de de 9 a 9’45hrs.

Se debe respetar el horario, las medidas de seguridad y la distancia interpersonal.

La entrada será por turno de 10 personas.

Recuerden que la ropa debe llevar el nombre y apellidos del propietario.

Un saludo. Dirección del Centro.