Circular 67 Normes de convivència. Normas de convivencia. Smartwatch/rellotge intel.ligent.

Benvolgudes famílies

A la pàgina 8 de l’agenda tenen un extracte de les normes de convivència on s’indica que els alumnes no poden dur al centre, entre altres, telèfons mòbils, màquines de joc o reproductors de música.

Els recordem que els rellotges tipus Smartwatch ( rellotge intel.ligent) amb aplicacions de càmera, whatsapp i jocs…, no es poden dur, ja que no són necessaris, interrompen les classes i distreuen als alumnes que fan enregistraments d’imatges dins el recinte escolar, ús del whatsapp , limiten les relacions socials…

Agrair la seva col·laboració en el compliment de les normes.

Tots junts educam!

Una salutació. Direcció

Apreciadas familias

En la página 8 de la agenda escolar tienen un extracto de las normas de convivencia donde se indica que los alumnos no pueden traer al centro, entre otros, teléfonos móviles, máquinas de juego o reproductores de música.

Les recordamos que relojes tipo Smartwatch (reloj inteligente) con aplicaciones de cámara, whatsapp y juegos…, no se pueden traer ya que no son necesarios, interrumpen las clases y distraen a los alumnos que hacen grabaciones de imágenes dentro del recinto escolar, uso del whatsapp, limitan las interacciones sociales…

Agradecer su colaboración en el cumplimiento de las normas.

¡Todos juntos educamos!

Un saludo. Dirección