Circular 89 Sol.licitud plaça Club del Cole. Solicitud plaza Club del cole. Curso 2022/23

Benvolgudes families

Obert  el termini per sol.licitar plaça de Club del Cole  aquest procediment NO ÉS UNA RESERVA DE PLAÇA.

Abierto el plazo para  solicitar  plaza del Club del Cole. Este procedimiento NO ES UNA RESERVA DE PLAZA.

Una vegada publicada la llista provisional d’admesos i per confirmar la plaça han de presentar la documentació necessària en els terminis establerts pel centre, en cas contrari es perd la plaça.

Una vez publicada la lista provisional de admitidos y para confirmar la plaza deben presentar la documentación necesaria en los plazos que determine el centro, en cada contrario se perderá la plaza.

La utilització del servei estarà condicionada a:

-Estar al dia dels pagaments del centre del curs 2021/22
-Que hagi plaça.
-Que se sol·liciti.
-Que es respectin els horaris d’entrada i sortida, així com les portes d’accés indicades.
-Que es respecti la seva normativa interna del centre i del servei.
Una vegada publicada la llista d’admessos i per poder fer ús del servei hauran de presentar la documentació necessària que es recollirà i entregarà a la secretaria del centre en els terminis establerts pel centre.

L’incompliment d’aquestes normes donarà lloc a la baixa automàtica del servei.

Estic assabentat/da de les normes per fer ús del servei que figuren en aquest document.

Darrer dia per sol.licitar plaça 10 de juny de 2022.

Maig 2022


SOL.LICITUD : https://forms.gle/EcEWqBbpDaspSM9U7