Circular 56 EDUTECA La biblioteca escolar digital de les Illes Balears. Sessió per les famílies. Sesión para las familias.

Benvolgudes families

La biblioteca escolar digital de les Illes Balears, Eduteca IB, és una plataforma de llibres digitals que posa a disposició d’alumnes i professorat més de 6.500 recursos en català, castellà i anglès en préstec, tant llibres, com vídeos, infografies, etcètera; així com una altra plataforma de “Clubs de Lectura” on el professorat pot preparar diverses lectures, enriquir-les amb exercicis, activitats i enllaços tant dins com fora de la lectura, avaluar, proposar l’escriptura de manera col·laborativa d’un conte i intercomunicar-se en un entorn privat i segur.

Finalitat

L’objectiu és servir de suport al professorat i alumnat dels centres públics de les Illes Balears en l’ensenyament de llengües i de totes les àrees, així com contribuir al desenvolupament de competències clau en la societat de la informació i al foment de la lectura com a suport acadèmic i contribuir en la formació de lectors i lectores competents, amb autonomia per seleccionar les seves lectures, segons les seves necessitats, interessos i objectius.

Destinataris

Alumnat i professorat de centres educatius sostinguts amb fons públics que depenen de la Conselleria d’Educació i Universitats de les Illes Balears que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de formació professional. Les famílies poden accedir-hi amb l’usuari dels seus fills o filles. El dia 11 d’abril les famílies poden participar en una sessió informativa en què se presentarà els beneficis que els estudiants trobaran al seu dia a dia. Aprendran com ingressar, accedir a un contingut, eines de personalització, eines de monitorització per a pares/mares i tots els avantatges d’aquest ecosistema.

El día 11 de març les famílies poden participar en una sessió informativa en què se li presentarà els beneficis que els estudiants trobaran al seu dia a dia. Aprendran com ingressar , com accedir a un contingut, eines de personalització, eines de monitoratge per a pares/mares i tots els avantatges d’aquest ecosistema.

COM PARTICIPAR? Clicant damunt l’enllaç WEBINAR FAMILIES

Salutacions. Direcció centre

Apreciadas familias
La biblioteca escolar digital de las Islas Baleares, Eduteca IB, es una plataforma de libros digitales que pone a disposición de alumnos y profesorado más de 6.500 recursos en catalán, castellano e inglés en préstamo, tanto libros como vídeos, infografías, etcétera; así como otra plataforma de “Clubes de Lectura” donde el profesorado puede preparar diversas lecturas, enriquecerlas con ejercicios, actividades y enlaces tanto dentro como fuera de la lectura, evaluar, proponer la escritura de forma colaborativa de un cuento e intercomunicarse en un entorno privado y seguro.

Finalidad
Servir de apoyo a profesores y alumnos de los centros públicos de las Illes Balears en la enseñanza de lenguas y contribuir al fomento de la lectura como soporte académico y a crear lectores independientes

Personas destinatarias
Alumnado, profesorado y familias de centros educativos sostenidos con fondos públicos que dependen de la Consejería de Educación de las Illes Balears que imparten educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de formación profesional.

El día 11 de marzo las familias pueden participar en una sesión informativa en la que se le presentará los beneficios que los estudiantes encontrarán en su día a día. Aprenderán cómo ingresar , cómo acceder a un contenido, herramientas de personalización, herramientas de monitoreo para padres/madres, y todas las ventajas de este ecosistema.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA SESSIÓN? clicar sobre el enlace WEBINAR FAMILIAS