Circular 103. Abonament quotes 22/23. Abono cuotas curs 22/23.

Benvolgudes families

En cas de fer l’abonament de les quotes per transferència bancària, es prega indicar el NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE ( no dels progenitors, avis…) i curs que farà a partir de setembre. Recordin que l’import està indicat a la circular.

CAIXABANK NOW ES46 2100 7929 7513 0024 8180.

Gràcies.

Una salutació. Direcció del centre

Apreciadas familias

En el caso de efectuar el abono de las cuotas del proximo curso por transferencia bancaria, se ruega indicar NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO ( no de los progenitores, abuelos…) y el curso donde estará matriculado a partir de septiembre. Recuerden que el importe está indicado en la circular

CAIXABANK NOW ES46 2100 7929 7513 0024 8180