Circular 69 Mascaretes als espais exteriors. Mascarillas en los espacios exteriores.

Benvolgudes families

Reunit el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i, entre d’altres qüestions, s’ha decidit que a partir del proper dijous, 10 de febrer, deixarà de ser obligatori fer ús de la mascareta als espais exteriors, la qual cosa es farà extensiva als patis i espais exteriors dels centres educatius on s’ha de mantenir la distància de seguretat evitant les aglomeracions. Gràcies.

Direcció del centre.

Apreciadas famílias

Reunido el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud entre otras cuestiones se ha decidido que a partir del próximo jueves, dia 10 de febrero, dejará de ser obligatorio hacer uso de la mascarilla en los espacios exteriores, se hace extensivo al periodo de patio y espacios exteriores de los centros educativos donde se tiene que mantener la distancia de seguridad evitando las aglomeraciones. Gracias.

Dirección del centro.