Circular 86. Reunions amb les famílies de 6è d’infantil . Reuniones con las familias de sexto de infantil .

Benvolgudes families

Dimecres dia 5 de juny de 15’30 a 16’15 hrs. està convocada la reunió presencial

El pas d’infantil a primer de primària (LOMLOE i ensenyaments elementals de música).

A la reunió no pot assistir l’alumnat. Recordin que, abonant el servei, poden fer ús del club del cole fins les 17 hores.

Una salutació. Direcció centre

Apreciadas familias

El miércoles día 5 de junio de 15’30 a 16’15 hrs. está convocada la reunión presencial

El paso de infantil a primero de primaria (LOMLOE y enseñanzas elementales de música).

En las reuniones con familias no pueden asistir los/as alumnos/as. Recuerden que, abonando el servicio, pueden hacer uso del club del cole hasta las 17 horas .

Un saludo. Dirección centro.