30à circular. Tancament dels carrers. Cierre de las calles.

Benvolgudes famílies.


Avui, dia 26 de novembre, s’ha rebut el Decret de l’Ajuntament de Palma autoritzant al tancament del carrer Pardo Bazan a l’horari d’entrada i sortida dels nostres alumnes ( de 8:30 a 9:10 i de 13:00 a 13:30 h ).

Quan arribin els senyals al centre es procedirà al seu tancament durant l’horari indicat.


L’Equip Directiu i el Consell Escolar  del centre reiteren la petició efectuada, a partir del mes de juny  a l’Ajuntament de Palma i que no ha estat autoritzada per la regidoria de Mobilitat, de tancar  també el carrer Matamusinos a l’horari d’entrada i sortida donat l’alt volum de trànsit, la velocitat de circulació dels vehicles,  les característiques del carrer  i el nombre d’alumnes i acompanyants que fan ús d’aquest accés.

Aquesta situació està en coneixement de l’Oficina de Defensa de la Ciutadania.


Moltes gràcies.
Direcció del centre

 

Apreciadas familias.

Hoy, día 26 de noviembre, se ha recibido el Decreto del Ayuntamiento de Palma autorizando al cierre de la calle Pardo Bazan en horario de entrada y salida de nuestros alumnos (de 8:30 a 09:10 y de 13:00 a 13:30 h).

Cuando lleguen las señales al centro se procederá a su cierre durante el horario indicado.

El Equipo Directivo y el Consejo Escolar del centro reiteran la petición efectuada, a partir del mes de junio al Ayuntamiento de Palma y que no ha sido autorizada por la concejalía de Movilidad, de cerrar también la calle Matamusinos en horario de entrada y salida dado el alto volumen de tráfico, la velocidad de circulación de los vehículos, las características de la calle y el número de alumnos y acompañantes que hacen uso de este acceso.

Esta situación se ha puesto en conocimiento a la Oficina de la Defensora de la Ciudadania.

Muchas gracias.
La dirección del centro.