Circular 4 Actualització llistat menjador. Actualización listado comedor.

Benvolgudes families.

S’adjunta el llistat actualitzat amb data 31 08

Recordin que la primera setmana de setembre s’informarà per aquest mitjà ( plana web) dels documents que, una vegada confirmada la plaça per correu, han de presentar abans de l’inici del servei .

Al correu amb la documentació i/o confirmació ha de constar el nom, llinatges i curs de l’alumne, en cas contrari no es tindrà en compte .

Només s’atén al correu oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu

Les places confirmades i no ocupades a l’inici del trimestre ( excepte Infantil 3 anys) seran places vacants.

En cas de no necessitar les places SOL.LICITADES es prega notificar-lo amb brevetat i per escrit al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu.Es prega que al correu consti el nom, llinatges i curs de l’alumne.

Gràcies.

Una salutació. Direcció del centre.

Apreciadas familias

Se adjunta el listado actualizado a 31 08

Recuerden que la primera semana de septiembre se informará por este medio ( página web) de los documentos que, una vez confirmada por correo la plaza, deben presentar antes del inicio del servicio.

En el correo con la documentación y/o confirmación debe constar el nombre, apellidos y curso del alumno, de lo contrario no se tendrá en cuenta.

El único correo válido es el correo oficial del centro ceipieemsonserra@educaib.eu

Las plazas confirmadas que no se ocupen a principio del trimestre ( excepto infantil 3 años) serán plazas vacantes.

En caso de no necesitar la plaza SOLICITADA se ruega notificarlo con brevedad y por escrito al correo oficial ceipieemsonserra@educaib.eu. Se ruega que en el correo conste el nombre, apellidos y curso del alumno.

Gracias.

Un saludo. Dirección del centro.