Sol.licitud plaça Club del Cole. Solicitud plaza Club del cole. Curso 2021/22

 

 

Benvolgudes families

Obert  el termini per sol.licitar plaça de Club del Cole  aquest procediment NO ÉS UNA RESERVA DE PLAÇA.

Abierto el plazo para  solicitar  plaza del Club del Cole. este procedimiento NO ES UNA RESERVA DE PLAZA.

Una vegada publicada la llista provisional d’admesos i per confirmar la plaça han de presentar la documentació necessària que en els terminis establerts pel centre, en cas contrari es perd la plaça

Una vez publicada la lista provisional de admitidos y para confirmar la plaza deben presentar la documentación necesaria en los plazos que determine el centro, en cada contrario se perderá la plaza.

La utilització del servei estarà condicionada a:
– Que hagi plaça.
– Que se sol·liciti.
– Que es respectin els horaris de recollida dels alumnes
– Que es respecti la seva normativa interna del centre

– Presentar la documentació del servei que s’ha de recollir i entregar a secretaria el mes de juny.
– Estar al dia dels pagaments.
L’incompliment d’aquestes normes donarà lloc a la baixa automàtica del servei.

Data màxima de presentació 10 de juny de 2021

SOL·LICITUD :  https://forms.gle/GvbUAQ1bT6z7y1Tk7