Valoració Servei Menjador

Demanam la seva col·laboració omplint aquest qüestionari. El motiu de demanar el nom de l’alumne és per donar una resposta individual als seus suggeriments i aclarir qualsevol circumstància per part del Consell Escolar.  Gràcies.Direcció centre.
RECORDIN OMPLIR EL QÜESTIONARI DE SOL.LICITUD DE PLAÇA DEL MENJADOR PEL PROPER CURS EN ELS TERMINIS ESTABLERTS I ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ AL CORREU OFICIAL DEL CENTRE. 

https://forms.gle/VgwgHVEyxajjARFV8