Valoració Escoleta Matinera

Demanam la seva col·laboració omplint aquest qüestionari. El motiu de demanar el nom de l’alumne és per donar una resposta individual als seus suggeriments i aclarir qualsevol circumstància per part del Consell Escolar. Gràcies. Direcció centre.

RECORDIN OMPLIR EL QÜESTIONARI DE SOL.LICITUD DE PLAÇA  PEL PROPER CURS .

https://forms.gle/jhN5nBFQQXFECm158