Valoració Servei Escoleta Matinera curs 2020/21 (termini 24 de maig)

 

 

Cartoon Young Boy Yawning Face Vector Illustration

Demanam la seva col·laboració omplint aquest qüestionari de valoració del servei d’Escoleta Matinera.

 El motiu de demanar el nom de l’alumne és per donar una resposta individual als seus suggeriments i aclarir qualsevol circumstància per part del Consell Escolar.

PEL CURS 2021/22 HAN D’OMPLIR EL QÜESTIONARI DE SOL.LICITUD  DE PLAÇA D’ESCOLETA MATINERA  QUE TROBARAN A LA PLANA WEB EN ELS TERMINIS ESTABLERTS I ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ AL CORREU OFICIAL DEL CENTRE. 

*RECORDIN  QUE ÉS UNA SOL.LICITUD NO UNA RESERVA DE PLAÇA.

Gràcies.Direcció centre.

 

Pedimos su colaboración cumplimentando  este cuestionario de valoración del servicio de Escoleta Matinera

El motivo de pedir el nombre del alumno es para dar una respuesta individual a sus sugerencias y aclarar cualquier circunstancia por parte del Consejo Escolar.


PARA EL CURSO 2021/22 DEBEN CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO DE SOLICITUD DE PLAZA DE ESCOLETA MATINERA (*) QUE ENCONTRARÁN A LA PÁGINA WEB RESPETANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN AL CORREO OFICIAL DEL CENTRO.
*recuerden que es una solicitud de plaza, no es una reserva de plaza

 

Qüestionari  de valoració : https://forms.gle/4Z84gybLXyLaE79n8

 

Gràcies . Direcció centre