Circular 2 Curs 22/23. Usuaris servei d’escoleta matinera. Usuarios servicio de “escoleta matinera”.

Benvolgudes famílies.

S’adjunta el llistat de les sol.licituds presentades.

La primera setmana de setembre s’informarà per aquest mitjà ( plana web) dels documents que han de presentar abans de l’inici del servei.

Les places confirmades i no ocupades a l’inici del trimestre ( excepte Infantil 3 anys) seran places vacants .

En cas de no necessitar les places SOL.LICITADES es prega notificar-lo amb brevetat i per escrit al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu.Es prega que al correu consti el nom, llinatges i curs de l’alumne.

Moltes gràcies. Direcció del centre

Apreciadas familias.

Se adjunta el listado de solicitudes presentadas.

La primera semana de septiembre se informará por este medio ( página web) de los documentos que deben presentar antes del inicio del servicio. Las plazas no ocupadas al inicio del primer trimestre ( excepto infantil 3 años) pasaran a la lista de espera.

Las plazas confirmadas que no se ocupen a principio del trimestre ( excepto infantil 3 años) serán plazas vacantes .

En caso de no necesitar las plazas SOLICITADAS se ruega notificarlo con brevedad y por escrito al correo oficial ceipieemsonserra@educaib.eu. Se ruega que en el correo conste el nombre, apellidos y curso del alumno.

Muchas gracias. Dirección del centro.

LLISTATS SOL.LICITUDS PRESENTADES