Menú escolar juny. Menú escolar junio.

S’adjunta el menú general i els específics del mes de juny.

Benvolgudes famílies

Recordin que, segons consta a la circular informativa signada per vostès a principi de curs, el servei de menjador finalitza el proper dia 22 de juny.

El 23 de juny, darrer dia de classe, no hi ha servei de menjador.

Moltes gràcies. Direcció centre

Apreciadas familias

Recuerden que, como consta en la circular informativa firmada por ustedes a principio de curs, el servicio de comedor finaliza el  próximo dia 22 de junio.

El 23 de junio, último día de clase, no hay servicio de comedor. 

Muchas gracias.

Dirección centro

.