Circular 45 Consell Escolar. Cens famílies definitiu. Censo familias definitivo.

Benvolgudes famílies.

Per donar compliment al calendari d’eleccions als consell escolar, aprovat per la Junta Electoral del centre, s’adjunta i pública el cens definitiu de famílies. També es pot consultar als taulons del centre dels carrers Maribel i Matamusinos.

Una salutació. Direcció centre

Apreciadas familias

Para dar cumplimiento al calendario de elecciones al Consejo Escolar, aprobado por la Junta Electoral del centro, se adjunta y publica el censo definitivo de familias. Tambien se puede consultar en los tablones del centro de las calles Maribel y Matamusinos.

Un saludo .Dirección centro