Fons de llibres, recursos didàctics i tecnològics i d’instruments musicals d’Educació Primària i Ensenyaments Elementals de Música. Curs 2020/2021

 

Fons de llibres, recursos didàctics i tecnològics i d’instruments musicals d’Educació Primària i Ensenyaments Elementals de Música.
El Projecte es va iniciar durant el curs 2008/09 sota l’impuls de la Conselleria d’Educació i del Consell Escolar del centre com a Programa de Reutilització de llibres de text. Durant aquests anys s’ha anat ampliant, formant l’actual projecte.

A partir del curs 2016-17 el Projecte Fons de llibres, recursos didàctics i tecnològics i d’instruments musicals, amb l’aprovació del Consell
Escolar, es fa extensiu i obligatori per a tot l’alumnat.
El Fons inclou el programa de Reutilització de llibres de text. És de titularitat del centre i es renova i amplia cada curs escolar amb nous llibres de text de Primària i EEM, llibres de consulta, biblioteca i recursos didàctics per a les aules, material didàctic manipulable, informàtic (chromebooks) i la creació d’un banc d’instruments musicals.
Abans del 26 de juny de 2020 s’ha de fer per a cada alumne l’aportació de la quota anual Fons de llibres, recursos didàctics i tecnològics i d’instruments musicals d’Educació Primària i Ensenyaments Elementals de Música, aprovades per el Consell Escolar per al curs 2020-21.

Fons de llibres Primaria 20_21