JPEG - 4.1 kB

Valoració serveis menjador, escoleta, club/extraescolars

Publicat: 30 / abr / 2019  |  Escola

Com cada any l’escola ha de fer l’avaluació dels serveis complementaris. Des d’aquest curs es realitzarà per un enllaç i estarà disponible fins el 15 de juny. Els resultats es presenten al Consell Escolar per a la seva avaluació.
Recordeu que per ser usuaris (fixes o ocasionals) dels serveis durant l’any 2019/20, cal seguir les següents instruccions:

  • Reservar plaça el mes de maig per als serveis esmentats. L’imprès es recull i es lliura en Secretaria. La reserva només és vàlida fins a octubre.
  • En juny i setembre (abans de l’inici de les classes), consultar la reserva en les llistes del tauler d’anuncis de Secretaria.
  • Una vegada feta la reserva, i abans del començament de les classes (de juny), s’ha de complimentar la documentació obligatòria que es recull i lliura a Secretaria. Només amb la reserva no pot ser l’ús dels serveis.
  • Per fer ús dels serveis a partir de novembre, cal sol•licitar la plaça per escrit a la Secretaria.

Como cada curso escolar se debe hacer la valoración de los servicios complementarios. A partir de este curso se realizará por un enlace que les pondremos a continuación y estará disponible hasta el 15 de junio. Los resultados se presentan al Consejo Escolar para su valoración.

Recuerden que para ser usuarios (fijos o eventuales) de los servicios durante el curso 2019/20, se deben seguir las siguientes indicaciones:

  • Reservar plaza en el mes de mayo para los citados servicios. El impreso se recoge y entrega en Secretaría. La reserva sólo es válida hasta el mes de octubre.
  • En junio y septiembre (antes de inicio de las clases), consultar los listados de reserva en el tablón de Secretaría.
  • Una vez efectuada la reserva, y antes del inicio de las clases (a partir de junio), se debe cumplimentar los documentos obligatorios que se recogen y entregan en Secretaría. Sólo con la reserva no se puede hacer uso de los servicios.
  • Para hacer uso de los servicios a partir de noviembre, se debe solicitar plaza por escrito en Secretaría.

Valoraciò menjador (comedor): https://forms.gle/e7smfzsnzHwzRyHv8
Valoraciò escoleta: https://forms.gle/jKCe9qKc1u6BgoHJ9
Valoraciò club/extraescolars: https://forms.gle/QiCJde4AkeLF5qf29