JPEG - 36 kB
http://www.ceipsonserra.org/sites/w...

Escola associada a la UNESCO

Publicat: 22 / nov / 2010  |  Escola

UNA PETITA GRAN HISTÒRIA

L’organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), neix el dia 16 de novembre de 1945.

L’any 1956 fou creat el Pla d’Escoles Associades a la UNESCO.

Des de la seva creació la Unesco inclou entre els seus objectius bàsics construir la pau en la ment dels homes i dones mitjançant l’educació i el foment de la cultura de la pau en el mon.

CONSTITUCIÓ DE LA UNESCO (fragment)

““Les guerres neixen en la ment de les persones i per això es en la ment de les persones on ha de construir-se el baluard de la pau””

““La guerras nacen en la mente de las personas, y por lo tanto es en la mente de las personas donde debe construirse el baluarte de la paz””

““...l’educació de la humanitat a favor de la justícia, la llibertat i la pau són indispensables per a la dignitat de l’home i constitueixen un deure essencial que totes les nacions han de complir amb esperit de responsabilitat i ajuda mútua.””

“ “...la educación de la humanidad a favor de la justicia, la libertad y la paz son indispensables para la dignidad del hombre y constituyen un deber esencial que todas las naciones edeben cumplir con espiritú de responsabilidad y ajuda mutua””

L’any 2004 el CEIP Son Serra presenta la seva sol·licitud d’ingrés a la Xarxa del Pla d’Escoles associades a la Unesco, per fer efectiva la sol·licitud l’escola envia el seu projecte educatiu i presenta un exhaustiu informe del nostre treball en relació a la convivència, l’esperit de tolerància, la inclusió i el respecte vers les diferències.

Es aprovada a França i ens reconeixen com a part de la “redPEA”, xarxa que inclou centres educatius de 176 països de tot el món amb 7900 escoles associades.

Cada curs el centre envia el seu Pla Anual i elabora una memòria que ha d’esser aprovada pel Comitè internacional.

A l’illa de Mallorca integrem la xarxa cinc escoles que mantenim reunions periòdiques cada curs escolar.