JPEG - 743.4 kB

La nostra escola

Publicat: 16 / nov / 2010  |  Escola

LA NOSTRA ESCOLA

 • Oberta a tothom
 • Transmissora de valors i coneixements
 • Respectuosa amb l’entorn humà i natural.
 • Amb principis metodològics que afavoreixen la cooperació, l’autonomia, la investigació i l’ús de les noves tecnologies.
 • La llengua catalana és el vehicle de relació en el nostre centre.
 • L’aprenentatge de la lectoscriptura és en llengua catalana.
 • Participa en les activitats complementàries que ofereixen l’Ajuntament, Conselleries i Entitats públiques i privades.
 • Com a part de la identitat del centre celebram : Nadal, Carnaval, Sant Antoni, Dia del llibre, Dia de la Pau, El dia de la Música.
   

  COMPOSICIÓ
 • 6 unitats d’Educació Infantil
 • 12 unitats d’Educació Primària - 1 aula ASCE

  HORARI LECTIU
 • De 9 a 14 hores

  ENSENYAMENTS

 • Infantil de 3 a 6 anys
 • Primària de 6 a 12 anys
 • Anglès des de 3 anys
 • Música des de 3 anys
 • Psicomotricitat a Educació Infantil
 • Grau elemental de música.
 • Adscrits als IES Emili Darder i Guillem Sagrera

   

  PROJECTES D’ESCOLA
 • Projecte d’interculturalitat,apadrinaments, Escola Associada a la UNESCO.
 • Revista Escolar “Imaginem”
 • Objectiu de centre curs 2011

  «SONSERR@ART »


  ORGANIGRAMA

  L’organigrama del nostre centre es :

 • Directora
 • Cap d’estudis
 • Secretaria
 • 8 mestres d’educació infantil
 • 13 mestres d’educació primària
 • 2 mestres especialistes d’educació Física
 • 2 mestres especialistes d’anglès
 • Una mestra especialista de Música
 • 2 mestres especialistes en Pedagogia Terapèutica
 • Una mestra especialista a l’Atenció a la diversitat
 • Una mestra especialista en Audició i llenguatge
 • Una mestra de Religió Catòlica
 • Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica: psicòloga i treballador social.
 • Un auxiliar tècnic educatiu.
 • Fisioterapeuta

  INSTAL•LACIONS
 • Aula d’informàtica
 • Aula d’audiovisuals
 • Aula de música
 • Cuina i menjador
 • Aula de plàstica
 • Gimnàs
 • Biblioteca 
   

  CENTRE INTEGRAT DE MÚSICA I L’ENSENYAMENT DE PRIMÀRIA.

   És un centre educatiu que dur a terme un projecte educatiu específic aprovat per la conselleria d’educació.
   Es l’únic centre públic d’ensenyament integrat a les Balears a on els nostres alumnes poden cursar simultàniament els ensenyaments elementals de música (grau elemental) amb els ensenyaments obligatoris d’educació Primària.
  Tothom pot accedir als estudis?
  Alumnes matriculats al centre ( a partir 3r primària)
  Superar la prova d’accés.
  Quines especialitats instrumentals s’ofereixen?
  Especialitats instrumentals de piano, clarinet, violí.
  Qui dona les classes?
  Els professors que imparteixen les assignatures del currículum de música pertanyen al con de professors de música i arts escèniques i formen part del claustre del CEIP Son Serra.
  On es donen?
  Al mateix centre abans o desprès de l’horari lectiu habitual.
  Quadre de simultaneïtat d’estudis
  3r de primària 1r curs de grau elemental
  4t de primària 2n curs de grau elemental
  5è de primària 3r curs de grau elemental
  6è de primària 4r curs de grau elemental
Tags: