Tallers i Trobades per a families

Cada curs el centre ofereix  Tallers i Trobades per a les famílies del centre fora de l’horari lectiu dels alumnes que presenten  temàtiques  diverses responent a consultes, inquietuds  de les famílies  amb un caire informatiu/divulgador.

Organitzades pel centre i amb la col.laboració de l’AFA , queden reflectides a la programació general anual, coordinadas pel centre sota la supervisió i aprovació del consell escolar.

Les propostes d’activitats es publiquen a la plana web, a l’Agenda escolar, per Famílies Enllaç i  per circular  si és necessari tornar una inscripció.

 Durant el curs 2019/2020 s’han organitzat les següents activitats

Taller per a Famílies “ESPAI D’APRENDRE A EDUCAR” ( subvencionat pel Centre i l’Ajuntament de Palma)

Amb la psicòloga-terapeuta Dª Xisca Muñoz, és una trobada  anual en tres sessions per compartir i aprendre.

1ª sessió    L’IMPACTE DE LES PANTALLES A LA VIDA FAMILIAR  (les pantalles ens uneixen o ens separen?. com protegim als nostres fills a l’entorn digital?.l’edat de la primera pantalla.nins i nines empantallats: conseqüències)

2ª sessió  TALLER TEÒRIC-PRÀCTIC D’EDUCACIÓ AFECTIU SEXUAL (donar informació fiable i aclarir  dubtes en relació a la educació afectiu-sexual dels nins i nines.Quan i com tractar aquest tema.    )

3A sessió LA IMPORTÀNCIA DEL LÍMITS (l’educació implica protecció i la protecció comporta la capacitat de posar límits i normes que protegeixin als nostres fills i filles dels seus propis fets i dels fets dels altres.)

Xerrada  informativa a càrrec de l’àrea de Participació Ciutadana de la Policia Nacional (anul.lada per la situació de confinament)

Com cada curs  s’han programat  tres sessions de formació en horari lectiu  pels nostres alumnes de cinquè i sisè de primària relacionades amb internet  “Ciberexperts “ i “Ciberassetjament”,  a càrrec de l’àrea de Participació Ciutadana de la Policia Nacional ( aprovades a la PGA anual)  .

Com a part del programa i donades les inquietuds manifestades per  vostès , la Policia Nacional ofereix a les totes famílies del centre ( Infantil i primària) una  xerrada per tractar  els següents  temes Ciberassetjament, Grooming (adults que intenten enganyar als menors per Internet per obtenir fotos, vídeos o trobades), Sexting (publicació de  fotografies íntimes), Apps, jocs i continguts inapropiats.

 El pas d’infantil a primària (anul.lada per la situació de confinament)           

 Com a  inici del procés de canvi d’etapa dels seus fills d’infantil a 1r de primària  el centre  convoca a les famílies de 6è d’educació Infantil  per tractar tots els  temes necessaris per facilitar la incorporació a primària  tant a nivell de grup,  a nivell acadèmic ( normativa, assignatures, avaluació…)  com a nivell individual, social i familiar.