JPEG - 14.6 kB

El pas de d’infantil a primària.Reunió famílies de 6è d’Educació Infantil.

Publicat: 30 / mai / 2016  |  Agenda

Amb l’Equip directiu, l’orientadora del centre, coordinadors d’ensenyaments musicals i professorat.
Temes:
Obligatorietat de l’etapa i característiques.
Fons de llibres i recursos didàctics.
Agenda escolar.
Religió/Ensenyaments alternatius.
Ensenyaments de música: taller i roda.

És una reunió per a les famílies. No poden assistir els alumnes.